• Tiếng Việt
  • English
  • ພາສາລາວ

Lắp Đặt Vận Hành

Alphatech Việt Nam chú trọng nâng cao năng lực nhân viên lắp đặt

Posted on |

6

lượt xem

Yếu tố con người được coi là cốt lõi của sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước, để nâng cao vị thế của Alphatech Việt Nam trong thị trường thang máy và xây dựng một doanh nghiệp có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, Alphatech Việt Nam đã tập trung vào việc phát triển đội ngũ nguồn nhân lực lắp đặt thang máy bởi nâng cao năng lực nhân viên lắp đặt, phát triển con người cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết