fbpx
  • Tiếng Việt
  • English
  • ພາສາລາວ

Chính Sách Nhân Tài

Tiêu chuẩn dùng người của Alphatech Việt Nam

Posted on |

959

lượt xem

Tiêu chuẩn chọn người tài và cách dùng người của công ty Alphatech Việt Nam là coi trọng yêu cầu kỹ thuật chuyên môn của người thi tuyển. Mặt khác coi trọng hành vi thao tác cũng như các phẩm chất, khả năng của người đó, lấy " 5N + 2T + 1P " làm tiêu chuẩn đánh giá

Xem chi tiết