fbpx
  • Tiếng Việt
  • English
  • ພາສາລາວ

Chùa việt nam quốc tự

Alphatech Việt Nam Và Duyên Phận Với Đức Phật!

Posted on |

551

lượt xem

Dân gian có câu: “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông - Ba công đức ấy thập phương nên làm”, điều này không chỉ thể hiện nét đẹp trong tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam, mà còn thể hiện sự kính trọng, nhất tâm hướng đến cội nguồn của người Việt.

Xem chi tiết
Chùa việt nam quốc tự, Bài viết liên quan Chùa việt nam quốc tự, Từ khóa Chùa việt nam quốc tự, Thông tin liên quan Chùa việt nam quốc tự, Tìm hiểu về Chùa việt nam quốc tự