fbpx
  • Tiếng Việt
  • English
  • ພາສາລາວ

Chánh điện

Alphatech Việt Nam Và Duyên Phận Với Đức Phật!

Posted on |

551

lượt xem

Dân gian có câu: “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông - Ba công đức ấy thập phương nên làm”, điều này không chỉ thể hiện nét đẹp trong tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam, mà còn thể hiện sự kính trọng, nhất tâm hướng đến cội nguồn của người Việt.

Xem chi tiết
Chánh điện, Bài viết liên quan Chánh điện, Từ khóa Chánh điện, Thông tin liên quan Chánh điện, Tìm hiểu về Chánh điện