• Tiếng Việt
  • English
  • ພາສາລາວ

Nhà tôi thiết kế xây hố thang rộng 1m2 thì có làm đc thang máy không?

  • Posted on
  • Hỏi bởi Phương
  • 78

    lượt xem

Nhà tôi thiết kế xây hố thang rộng 1m2 thì có làm đc thang máy không?

Nhà tôi thiết kế xây hố thang rộng 1m2 thì có làm đc thang máy không?
2 (40%) 1 vote